# นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 08 บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 08 บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts