CEO ไทย สมายล์ กรุ๊ป เดินหน้าเพิ่มฟีดรถ EV สีส้มราคาประหยัด ทั้งความถี่และจำนวนยกระดับการให้บริการต่อเนื่อง เตรียมใช้เทคโนโลยี Fleet Management แก้ปัญหาจอดรับผู้โดยสาร

CEO ไทย สมายล์ กรุ๊ป เดินหน้าเพิ่มฟีดรถ EV สีส้มราคาประหยัด ทั้งความถี่และจำนวนยกระดับการใ…

Read More

ไทย สมายล์ กรุ๊ป ผู้นำโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถและเรือไฟฟ้า มุ่งสู่การก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

ไทย สมายล์ กรุ๊ป ผู้นำโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถและเรือไฟฟ้า มุ่งสู่การก้าวสู่สังคมคาร…

Read More

“ จักริน ” “ ศักดิ์ชัย ” เยี่ยมชมหม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ตอบโจทย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และผู้ประกอบการภาคเหนือ

“ จักริน ” “ ศักดิ์ชัย ” เยี่ยมชมหม้อแปลงลดค่าไฟ ลดคาร์บอน ตอบโจทย์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชี…

Read More

BEV บริษัทย่อยในกลุ่ม EA รับมอบ Certificate ISO/EC 17025 : 2017 ยกระดับมาตรฐานศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ ยานยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่าระดับสากล

BEV บริษัทย่อยในกลุ่ม EA รับมอบ Certificate ISO/EC 17025 : 2017 ยกระดับมาตรฐานศูนย์ทดสอบแบ…

Read More

ตรวจเยี่ยม โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล

ตรวจเยี่ยม โครงการโปรแกรมการชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ดิจิทัล กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ…

Read More

กลุ่มบริษัทไทย สมายล์ กรุ๊ป จับมือกับ สมาร์ทบัส เปลี่ยนรถเมล์ NGV เป็น EV 100%

กลุ่มบริษัทไทย สมายล์ กรุ๊ป จับมือกับ สมาร์ทบัส เปลี่ยนรถเมล์ NGV เป็น EV 100% ​วันนี้ 30 …

Read More

ไทย สมายล์ กรุ๊ป ร่วมโครงการ “มหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

ไทย สมายล์ กรุ๊ป ร่วมโครงการ “มหกรรม รวมพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”เพื่อสรรหาบุค…

Read More

ไทย สมายล์ บัส เข้าร่วมเป็นบริษัทในกลุ่ม EA สยายปีก ควบรวมรถโดยสารเข้ากับเรือโดยสาร

ไทย สมายล์ บัส เข้าร่วมเป็นบริษัทในกลุ่ม EA สยายปีก ควบรวมรถโดยสารเข้ากับเรือโดยสารยกระดับ…

Read More