#คณะอนุกรรมการประเมิน ตรวจสอบข้อมูลคัดเลือก ครูผู้สมควรได้รับรางวัลฯ

ด้วยทางนายเสริมศักดิ์ พิมพันธ์ดี ประธานคณะอนุกรรมการประเมินตรวจสอบข้อมูล และคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่สมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 2564

เป็นวันที่ 2 จากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 5 คน ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล คุณสมบัติเฉพาะของผู้ถูกเสนอชื่อในด้านการเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และการเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา โดยมี นางขัติยะ ปิยะรังสี จากโรงเรียนปริ้นส์รอยแยล์วิทยาลัย นางฉวีวรรณ อ้นโสภา จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ซึ่งทางอนุกรรมการฯจะได้จัดส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อรองรับผล และจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ให้กับคณะคัดเลือก และจัดส่งรายชื่อให้คณะกรรมการส่วนกลางได้พิจารณา

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts