ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจการเงิน ภาคเหนือไตรมาสที่ 3/2563

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ ได้แถลงข่าวในเรื่องเศรษฐกิจการเงิน ภาคเหนือ ในไตรมาสที่ 3/2563

โดยภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและมาตรการกระตุ้นภาครัฐ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาดำเนินการได้มากขึ้น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการบริโภค ภาคเอกชน ด้านรายได้ทางการเกษตร กลับมาขยายตัวจากด้านราคาเป็นสำคัญ ส่วนการผลิตในหมวดแปรรูปสินค้า ขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง ด้านการท่องเที่ยวหดตัวน้อยลง รายได้ของชาวเกษตรกรกลับมาขยายตัวขึ้น ภาคอุสาหกรรม กลับมาขยายตัวดีขึ้น การลงทุนยังทรงตัวในระดับต่ำ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวในระดับต่ำ การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่อง นี่เป็นข้อมูลพอสังเขปของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts