#มหาลัยแม่โจ้จัดพิธีบวงสรวง ประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

ที่อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันราย จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง ประติมากรรมรูปปั้นครึ่งตัว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ซึ่งกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาตฯและสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ได้จัดทำขึ้น

เพื่อเป็นการรำลึกถึงบูรพาจารย์ อธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน ให้แก่ศิษย์แม่โจ้ได้ยึดถือปฏิบัติ และนำมาติดตั้งไว้ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จัก พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัชรินทร์ สุกันศีล ทายาทฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts