#ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม น้องใหม่จุฬา 13 กับโครงการ ที่ดีมีประโยชน์ มอบแดดให้หลาน

ที่อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและรับมอบ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จากฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม น้องใหม่จุฬาฯ2513

โดยมีคุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการ 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ2513 ผู้อำนวยการ สำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงกิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของน้องใหม่จุฬา 2513 พร้อมกันนี้ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร หัวหน้าสาขาวิชาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้ข้อมูลถึงทารกแรกเกิดที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด หลังจากทำพิธีมอบเครื่องฉายแสงฯทาง นายแพทย์ บรรณกิจ โลจภาภิวัฒน์ ได้กล่าวของคุณฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม น้องใหม่จุฬา 2513 โดยมีคณะบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts