#เจ้ากระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจคลองแม่ข่า พร้อมขอบคุณประชาชน

ที่ริมคลองแม่ข่า บริเวณชุมชนหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความ คืบหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

หลังจากทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าฯ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและชาวชุมชนหัวฝาย ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ทางรัฐมนตรีฯได้พบปะทักทาย พร้อมกล่าวขอบคุณพี่น้องชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการช่วยพัฒนาคลองแม่ข่า จนทำให้น้ำในลำคลองมีความใสสะอาดมากขึ้น จากการพัฒนาคลองแม่ข่านี้ ทำให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts