#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงข่าว การจัดแข่งขันวิ่งเทรล

ที่โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายนพดล เกิ้งบุรี ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง

ได้ร่วมกันแถลงข่าว ถึงความพร้อมในด้านต่างๆของการแข่งขันวิ่งเทรล Thailand by UTMB เป็นการแข่งขันที่มีเส้นทางวิ่งรอบดอยอินทนนท์ ดอยที่สูงสุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งใน 6 สนามทั่วโลก โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 5 ระยะทาง อาทิ 170 กิโลเมตร , 120 กิโลเมตร , 25 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 ปี ปัจจุบันการวิ่งเทรลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังสามารถใช้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts