#สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ ประชุมเข้มเน้นทำงานเพื่อสังคม

นายกิตติคุณ มั่นคงดี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และ PM NEWS TV . MD NEWS TV แห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการสมาคม, ,นายสมชาย ปั้นเพ็ง “สมชาย บ้านนี้มีเพลง”อุปนายกฯ,นางณัฐผลิน สุดสวาท “รอบรั้วบ้านเรา” เหรัญญิก,นายรณกฤต วรณันวรกุลเก่ง ช่อง8 ,อุปนายกฯ,นายประเสริฐ สุขศิริเสริมไทยPBS,นายอัมพณ จับศรทิพย์ต้อย 13 สยามไทย”,นายชลิต พุ่มเรืองโอ๋ 7 สี”,นางสาวธนิศา ดีเจริญรุ่งเรือง ผู้บริหารมวลชนออนไลน์นิวส์, นางสาวศสิยา มั่นคงดี ผู้บริหารทีวีออนไลน์ PM-MD news TV พร้อมคณะกรรมบริหารสมาคมฯ

ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานข่าวแบบครบวงจร ทั้งทีวีดิจิตอล,ทีวีออนไลน์,สถานีวิทยุ FM,สถานีวิทยุออนไลน์ทั่วไทยทั่วโลก,หนังสือพิมพ์,ในการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ เพื่อสาธารณชน สนับสนุนการท่องเที่ยว,ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์,ส่งเสริมพระพุทธศาสนา,อย่างรวดเร็ว,ทันเหตุการณ์

Related posts