#เทศบาลนครนครสวรรค์ มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Claen Food Good Taste) เทศกาลกินเจ ณ โรงเจเล้งบ๊วยเอี๊ยะ เจ้าพ่อมังกรทอง

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Claen Food Good Taste) เทศกาลกินเจ ณ โรงเจเล้งบ๊วยเอี๊ยะ เจ้าพ่อมังกรทอง โรงเจศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่หน้าผา โรงเจศาลเจ้าพ่อ- เจ้าแม่ศูนย์ท่ารถนครสวรรค์

โดยในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสุขาภิบาลอาหารให้แก่ผู้ปรุงและผู้ประกอบอาหาร รวมถึงสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ความสะอาดของภาชนะอุปกรณ์และมือผู้ประกอบปรุง พร้อมทั้งแนะนำการปฏิบัติตามหลัก New normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

นางสาวนันท์นภัส พึ่งน้อย  (นุช)

 

Related posts