#พ่อเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน มอบอุปกรณ์การเรียน – กีฬา และสิ่งของพระราชทาน

ที่หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่นักเรียนโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่แจ่ม ข้าราชการ ครู พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งเพื่อรับเด็กด้อยโอกาสที่มีความเป็นอยู่ด้วยกว่าเด็กปกติทั่วไป มีนักเรียนทั้งสิ้น 834 คน จัดการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 12 ชั้นเรียน รวม 32 ห้องเรียน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

Related posts