#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการเสริมศักยภาพ

ที่ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลิกนิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพ แกนนำสุขภาพ สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนสู่ มหาวิทยาลัยสุขภาพ

เพื่อส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ใส่ใจและดูแลสุขภาพ มีสุขภาวะที่ดี มีความสุขกับการทำงาน เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร ภายใต้การใช้งานระบบสารสนเทศให้เป็นสื่อส่งผ่านความรู้ และเสริมสร้างกิจกรรมการออกกำลังกาย ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสุขภาพต่างๆ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts