#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563

จ่าสิบเอกอรัญ บุญลือ และ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกพีรศักดิ์ สุทธิสวรรค์ ผู้กำกับการตำรวจภูธรบางม่วง ให้นำทีมฟุตบอลบุคคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563

โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ทีมประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรบางม่วง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

Related posts