#เทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงข่าวจัดงานยี่เป็ง ประจำปี 63 กับรูปแบบใหม่

ที่หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรี นครเชียงใหม่​ เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563

โดยทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ตลอดจนองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือลอยกระทง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมเศรษฐกิจตลอดจนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน โดยการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานฯ จากเดิมจะมีขบวนแห่ ปีนี้ได้เปลี่ยนรูปแบบประกวดเป็นการจัดแสดงรถกระทงใหญ่ 7 จุด รอบเมืองเชียงใหม่ ดังนี้ ลานท่าแพ,ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์,ประตูช้างเผือก,ประตูสวนดอก,แยกตลาดสมเพชร,ประตูเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยจัดแสดงในคืนวันที่ 31 ตุลาคม ตัดสินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts