#สาธารณสุขเชียงใหม่คุมเข้ม ในการเฝ้าระวังและป้องกัน นำทีมแพทย์ตรวจคัดกรอง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนของเรา ที่กำลังมีการระบาดหนักในเวลานี้ ทางนายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ได้อนุมัติแผนงาน โรงพยาบาลลานนา ประสานท้องที่ สถานีตำรวจช้างเผือก ทำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ออกหน่วยคัดกรอง ค้นหาผู้ติดเชื้อและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกแก่ประชาชน ณ ร้านฮอมบาร์
เพื่อคัดกรอง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเข้ามาจากประเทศเพื่อบ้าน โดยมีพนักงานของร้านที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าจำนวน 120 คน เข้ารับการตรวจ ทั้งนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ สปสช. ตรวจแล็บโควิด-19 ซึ่งคนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากสถานประกอบการเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร 052-134777

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts