#งานมุทิตาจิตข้าราชการ ที่ครบกำหนดการทำงาน กับการเกษียณอายุราชการ

ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิต ให้แก่บรรดาข้าราชการที่เกษียนอายุในจังหวัดเชียงใหม่

อาทิ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ และพร้อมกันนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแสดงความยินดีแก่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะย้ายไปดำรงต่ำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยภายในงานแสดงมุทิตาจิตครั้งนี้ ได้มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม และหน่วยงานต่างๆท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts