#กรมบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ในด้านทางกฎหมายบังคับคดี

ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย แก่เกษตรกรและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง ที่จำเป็นทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติ หากต้องเกี่ยวข้องกับคดีความ หรือการเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี รวมทั้งนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นต่อไป และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีเข้าร่วมรับการอบรมประกอบไปด้วย พี่น้องเกษตรกร คณะกรรมการจากสหกรณ์ต่างๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชน จำนวน 50 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts