#โครงการแข่งขันกอล์ฟ เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้หมุนเวียน

ด้วยทางสมาคมกอล์ฟรีสอร์ทภาคเหนือ ได้ร่วมกับทางการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดตัวแข่งขันกอล์ฟในโครงการ Northem October Fest 2020 เพื่อเป็นการกระตุ้มการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในภาคเหนือ โดยทางสมาคมฯได้ร่วมกับสนามกอล์ฟชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

โดยทุกสนามจะร่วมกันให้ราคาพิเศษตั้งแต่ 800-1400 บาท ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และช่วยกระตุ้นให้นักกอล์ฟและผู้ที่รักสุขภาพเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัดและผู้ประกอบการอื่นๆในพื้นที่อีกด้วย ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังว่า นักกอล์ฟทั่วภูมิภาคในประเทศ หากคิดจะเดินทางไปเล่นกอล์ฟกับกลุ่มเพื่อน หรือครอบครัว จะต้องคิดถึงภาคเหนือก่อนเป็นอันดับแรก


วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts