#สำนักงานหลักสุขภาพ ตรวจประเมินศักยภาพ โรงบาลลานนาคู่สัญญา

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 1 เชียงใหม่ โดยนางสาว จินตนา สันถวเมตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นายขจรศักดิ์ เกษมกิตต์ธนากุล หัวหน้ากลุ่มงาน สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ และคณะผู้ตรวจ พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุข เชียงใหม่ นายแพทย์ กิตติพันธ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจประเมินศักยภาพ และมาตรฐานในการให้บริการตรวจ เพื่อยืนยันการตรวจเชื้อโควิด-19 ของสถานบริการโรงพยาบาลคู่สัญญา สปสช. ประจำปี 2563 โดยได้เข้าตรวจ ห้องตรวจโรคทางเดินหายใจ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาระดับโมเลกุล ที่ใช้ในการตรวจ การคัดกรองโรคโควิด-19 และพิจารณาความถูกต้องของเอกสารเวชระเบียบผู้ป่วย ปัจจุบันนี้โรงพยาบาลลานนา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการของ สปสช. ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19ในกลุ่มประชาชนคนไทยที่เข้าเกณฑ์ของสาธารณสุข สามารถเข้ารับการตรวจเข้ารับการตรวจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถทำแล็บตรวจโควิด-19 ได้เอง ไม่ต้องส่งต่อไปตรวจที่อื่น ทำให้รู้ผลไวภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts