#ตาคลี เราช่วยกาชาด

สท.อภิวัฒน์ อ่อนศรีอุบล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองตาคลี จ.นครสวรรค์ ในนามศิษย์เก่าฯร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประจำปี2563 ในโครงการ”เพียงหยดโลหิต มุทิตาจิตจากใจ” โดยโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ร่วมกับ ภาค บริการโลหิตแห่งชาติที่8 จังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอตาคลี ดำเนินงานโดย ดร.จงกล เดชปั้น ผอ.โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ เมื่อ 11 ก.ย.63..

. ( ดนัย เกียรติวงศ์ชัย 091 – 0312367 )

Related posts