#ฝูงชนหลายพันคนแห่กันไป ทำพิธีสะเดาะเคราะห์พระราหู ตามคำเชื่อถือที่วัดเสาหิน

ที่วัดเสาหิน ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นวันที่ตรงกับ วันที่ 9 เดือน 9 เวลา 9 นาฬิกา( 3ทุ่ม) ฝูงชนจำนวนหลายพันคนได้เดินทางยังวัดเสาหินเพื่อเข้าพิธีสะเดาะเคราะห์ เสริมบารมี เสริมดวงชะตาชีวิต ถวายของดำจำนวน 8 อย่าง เพื่อบูชาองค์ท้าวอสุรินทราหูหรือพระราหู ที่ผู้คนมีความเชื่อถือว่า ในช่วงที่พระราหูจะเข้า จะออก จะต้องมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองตลอดจนครอบครัว โดยมีผู้คนหลังไหลกันมาเป็นจำนวนนับพันๆคนเลยที่เดียว ทำเอาการจราจรถนนที่เข้าวัดเสาหินเต็มไปด้วยรถราผู้คนที่เดินทาง จนแน่นวัด รถหาที่จอดแทบไม่มี ผู้คนเข้าแถวเพื่อผ่านการคัดกรองยาวเป็นกิโล รวมทั้งบูชาของดำ 8 อย่างเพื่อบูชาพระราหู นี่เป็นความเชื่อถือที่หลายคนยังคงปฏิบัติมากันอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าคนราศีไหนบ้างที่พระราหูจะเข้า และจะออก ต่างก็จะพากันมาถวายของดำเพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมบารมีเสริมดวง หน้าที่การงาน โดยมีพระภิษุกของวัดเสาหินเป็นผู้ทำพิธีในทุกขั้นตอน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts