##นอภ. เก้าเลี้ยว พูดคุยกันกับกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำจากลำคลองที่ใช้น้ำจากเขตชลประทาน

วันนี้(10 ก.ย.63)เวลา 10.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว ได้พบปะ พูดคุยกันกับกลุ่มประชาชนผู้ใช้น้ำจากลำคลองที่ใช้น้ำจากเขตชลประทานในพื้นที่

ซึ่งทางจนท.กรมชลประทาน ได้มาระดมความคิดในการพัฒนาคลองหัวดุม ค.เก้าเลี้ยว เพื่อตะได้ส่งน้ำตามลำคลองที่มีอยู่เดิมให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลเก้าเลี้ยว

รายงาน โดย อาคม โฉมจันทร์ นครสวรรค์

Related posts