#กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จัดแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2020

ที่ห้องนิมมาน 1 ชั้น 5 โรงแรมนิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงาน Lanna Expo 2020 ซึ่งงานนี้จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน ได้ผนึกกำลังจัดงานนี้ขึ้นมา ในระหว่างวันที่ 18-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่

ภายใต้แนวคิด กินดี อยู่ดี ชีวิตวิถีใหม่ ในปีนี้เป็นปีที่ 8 ต่อยอดความสำเร็จจากทุกปี การจัดงานนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดให้เกิดการเติบโตทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ภายในงาน จะมีกลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นสิ่งทอ กลุ่มอาหารเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงต่างๆมากมาย และการจัดแสดงเสื้อเย็บมือจากชนเผ่าอาข่า(อีก้อ) อีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts