#เมืองพ่อขุนเปิดข่วง ศิลปินพื้นบ้านล้านนา สาธิตภูมปัญญางานศิลปะ

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม ข่วงศิลปินพื้นบ้านล้านนา สาธิตภูมิปัญญาและ work shop งานศิลปะ

โดยมีนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม นายกขัวศิลปะ นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยศิลปินจังหวัดเชียงรายและผู้สนใจเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง ซึ่งงาน ข่วงศิลปินพื้นบ้านล้านนา ที่ผ่านมานั้น ถือว่าประสบความสำเร็จ สร้างความภูมิใจให้แก่กลุ่มศิลปินภูมิปัญญาพื้นบ้าน กลุ่มศิลปินขัวศิลปะ กลุ่มศิลปินกวีล้านนา โรงเรียนศิลป์แผ่นดินล้านนา และกลุ่มนักเรียนโรงเรียนชาวพุทธเศรษฐศาสตร์ และคาดว่าปีหน้าจะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts