#ผู้บัญชาการภาค 5 เป็นประธานในพิธี ปิดการฝึกอบรมฯ

ที่ลานฝึก ศฝร. ภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมฯและตรวจสอบการฝึกของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวาย (Local CAT)ภาค 5

โดยมี พลตำรวจตรีกฤตธาพล ยี่สาคร รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บังคับการและรองผู้บังคับการในสังกัดภาค 5 เข้าร่วมตรวจสอบการฝึกและพิธีปิดหลักสูตรฯในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts