#ตำรวจเมืองเจ้าแม่ จัดประชุมบริหาร งานราชการตำรวจ

ที่ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวสกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมบริหารงานราชการของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8/2563

โดยมี รองผู้บังคับการ ผู้กำกับ รองผู้กำกับ สารวัตร หัวหน้าสถานีตำรวจฯ สารวัตรทุกแผนก และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจสันติบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่มีหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ก่อนการประชุม ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุดสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรบ้านธิฯ ที่สามารถสืบสวนจับกุมคนร้ายเหตุลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว จึงเห็นสมควรที่ได้รับการยกย่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของตำรวจน้ำดีที่ตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts