#ท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อรับทราบปัญหาท่องเที่ยว

ที่ศากลางจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนาง ปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการ ประชุม คณะกรรมาธิการ การท่องเที่ยว วุฒิสภา

โดยมีพลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานกรรมาธิการ พร้อมคณะ นำเสนอข้อมูล จากสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งผลกระทบด้านการท่องเที่ยว จากวิกฤตโควิด-19 เกิดปัญหาที่ตามมามากมายอาทิ ปัญหาช้าง ปัญหาผู้ประกอบการท่องเที่ยว ปัญหารถเช่า ร้านอาหาร โรงแรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ปัญหาสปา มัคคุเทศก์ ตลอดจนบริษัทรับจัดงาน อีกทั้งแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้อมูลเหล่านี้ คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ที่เชียงใหม่ แม้ว่าทางรัฐบาลจะจัดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน แต่มันก็ยังช่วยอะไรได้ไม่มากนัก การประชุมในครั้งนี้มีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจำนวน 70 คน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts