#ท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ประกอบการธุรกิจ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ที่บ้านม่อนฝ้าย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย
นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กองทุน WeLove Chiang mai ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันหารือ

ในการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ด้านการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ กิจการ ทำการตลาดระหว่างผู้ประกอยการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ กับผู้ประกอบกาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัศโควิด-19 และส่งเสริมการจับคู่เจรจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 100 คน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts