#รองเลขาธิการนายก ลงพื้นที่ติดตามแก้ไข ปัญหาคุณภาพน้ำ

ที่บ้านท่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ประจำรองนายกรัฐมนตรี(นายอนุทิน ชาญวีรกุล) ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่บ้านท่า(ร้องขี้ควาย) ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นจำนวนเงิน 615,000 บาท เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบประปาหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรในพื้นที่บ้านท่า(ร้องขี้ควาย)หมู่ที่ 3 ในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูป การ และภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำ พบว่าน้ำที่ได้จากระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพดีขึ้น สามารถใช้บริโภคได้ แต่ต้องทำการเปิดไล่น้ำ เพื่อระบายสิ่งตกค้างในท่อส่งก่อนจะบริโภคได้ เนื่องจากมีการปนเปื่อนจากท่อส่งที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts