#พาณิชย์เชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากกระทรวงฯ

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ในการที่จะย้ายสำนักงานพาณิชย์ ภาระด้านงบประมาณ รวมถึงการรับทราบรายละเอียด ระเบียบขั้นตอน สิทธิพึงมีต่างๆ พร้อมได้ตรวจเยี่ยมอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ นักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ สาขาสนามบิน สาขาศาลากลาง และ อาคารของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ พิจารณาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts