# เล่าเรื่อง เมืองล้านนา

พ่อเมืองเวียงพิงค์ มุ่งมั่น ขยันขันแข็ง ลงทุกพื้นที่ ขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน อย่างทันท่วงที สร้างความอบอุ่นใจให้กับชาวบ้าน ที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ให้ความใส่ใจความเป็นอยู่ เสมือนญาติมิตร

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่้าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*******************************

ลำพูน – พ่อเมืองลำพูน นำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อเป็นการลดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก รวมถึงโรคชิคุนกุนยา หรือโรคไข้ปวดข้อ มีสาเหตุจากยุงลาย และมีอาการเช่นเดียวกับไข้เลือดออกโดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน เหล่าจิตอาสาพระราชทาน กว่า 300 คน ร่วมพิธี

**********************************

ลำปาง  – พ่อเมืองรถม้า เชิญชวนคนลำปางรวมพลังยับยั้ง 🦟“โรคไข้เลือดออก&โรคไข้ปวดข้อยุงลาย”

🚩ทำง่ายๆเริ่มได้ที่บ้านเราเอง 3 เก็บ 3 โรค
1.เก็บบ้าน ดูแลบ้านให้ปลอดโปร่ง
2.เก็บขยะ เศษภาชนะ วัสดุเหลือใช้ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
3.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำให้มิดชิด เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาหางนกยูงในอ่าง และใส่ทรายกำจัดลูกน้ำในภาชนะขนาดใหญ่และภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้
ป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคไข้ซิกา/โรคชิคุนกุนยา#อย่าชะล่าใจเพราะอาจสายเกินแก้

*******************************

เชียงราย –  จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 18/2563

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

โดยมี พันเอก พศิน แสงคํา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

************************************

เชียงใหม่ – การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม (Reopen) ใน 4 ผลผลิตหลัก (Medical Service, Wellness, Product และ Academic) ที่มีศักยภาพสูง (Magnet) รองรับมาตรการผ่อนปรนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ รร.กรีนเลครีสอร์ทเชียงใหม่ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

********************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ ออกบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมและวัดสายตา ตามโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ ออกบริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการตรวจมะเร็งเต้านมและวัดสายตา ตามโครงการหญิงไทยร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและโครงการตรวจคัดกรองแก้ไขปัญหาสายตาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2563

*****************************

*******************************

 

Related posts