#กลุ่มเกษตรภาคใต้ ยกพลเมืองขึ้นเหนือ เปิดแถลงข่าวจัดงานฯ

ที่ห้างสรรพสินค้ามีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวย การสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทย นายจำเดิม ทองคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี และผู้จัดการห้างสรรพสินค้ามีโชคพลาซ่า

ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ ภาคใต้ 63 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างผลไม้อัตลักษณ์ประจำถิ่น เนื่องจากเล็งเห็นว่าไม้ผลหลายชนิด เช่นทุเรียน มุงคุด เงาะ ลองกอง ส้มโอ สละ จำปาดะ ซึ่งมีความโดดเด่นในด้านรสชาติอีกทั้งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามบริบทของพื้นที่จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานควบคู่ไปกับการพัฒนา และโครงการนี้ถือว่าชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง จะได้มาชิม มาชม มาช้อป กับงานมหกรรมไม้ผลอัตลักษณ์ภาคใต้ 63 ระว่างวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้างสรรพสินค้ามีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts