#ตำรวจ สภ.ภูเพียง กับโครงการหมู่บ้าน ปลอดภัยยาเสพติด

ที่สถานีตำรวจภูธรภูเพียง จังหวัดน่าน พันตำรวจเอก วิระศักดิ์ ฝอยทอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรภูเพียง พันตำรวจโท ชัยยศ ธนะจิตต์ รองผู้กำกับฯ

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจตำบลน้ำแก่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้พบปะชี้แจงขั้นตอนการดำเนินตามโครงการให้ความรู้ กับประชาชนในพื้นที่ระยะต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ พร้อมได้ฝากให้คณะกรรมการคุ้มครองระดับหมู่บ้านช่วยคัดกรองบุคคลกลุ่มต่างๆเฝ้าระวังพื้นที่ของตนเอง และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเบาะแสผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามโครงการพิทักษ์ประชาสร้างศรัทธาและความสุข ลดความหวาดระแวง ระหว่างตำรวจกับประชาชน โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการเป็นอย่างดี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts