#สภากาชาดไทย ร่วมกับเมืองพ่อขุน จัดโรงครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฏรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโควิด-19* จึงพระราชทานพระราชานุญาติให้สภากาชาดไทย

โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์ และ ประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายเป็นที่จัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 20-29 กรกฏาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts