#ตำรวจแม่ฮ่องสอน จัดการฝึกอบรม เพื่อสร้างเครือข่ายฯ

ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรพย์ครู แม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลตำรวจตรี ธีรพล อินทรลิบ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พันตำรวจเอก ศิริวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รองผู้บังคับการฯ พันตำรวจเอก ธนพล บินทปัญญา ผู้กำกับการ สถานีตำรวจอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พันตำรวจโท สมศักดิ์ ต๊ะแดง รองผู้กำกับ นาย พงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน นายชาติชาย น้อยสกุล ประธาน กต.ตร.แม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดการฝึกอบรมประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในระดับตำบล ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts