#อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดอบรมขยายผล ให้ชุดปฏิบัติจิตอาสา

ที่หอประชุมว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.สราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชยาย ผลหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 กลุ่ม 9 ในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและการเป็นจิตอาสาที่ดี

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และนายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอสันป่าตอง โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมอาทิ เทศบาลตำบลป่าแดด,เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม,เทศบาลตำบลช้างเผือก,เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ และ เทศบาลตำบลสุเทพ จำนวนเทศบาลละ 50 คน รวม 250 คน และการอบรมครั้งนี้ ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts