#อำเภอจอมทอง เปิดกิจกรรมที่ดี ให้กับชุดจิตอาสา

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเปิดกิจกรรมอบรมขยายผลในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้กับชุดภัยพิบัติประจำองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอจอมทอง

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 บรรยายขยายผล หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และการเป็นจิตอาสาที่ดี โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตรา จารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย จากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สม บัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการแนะนำเรื่องการกฏิบัติเป็นจิตอาสาที่ดี การสาธิตผูกผ้าพันคอ การถอดหมวก การทำความเคารพ บุคคลท่ามือเปล่าฯ โดยมีหน่วยงานที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เทศบาลตำบลจอมทอง,เทศบาลตำบลบ้านหลวง,เทศบาลตำบลดอยแก้ว และ เทศบาลตำบลข่วงเปา รวมผู้ที่เข้ารับการอบรมจำนวน 200 คน และ โครงการนี้ได้รับสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts