#นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานยกเสื้อวัด พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

ที่วัดภูริทัตตาราม หรือวัดหนองงู ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายจิระชาติ ซื่อตระกุล นายอำเภอดอยสะเก็ดฯ เป็นประธานในพิธียกเสื้อวัด และ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยมีนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกองผ้าป่าสามัคคีของคณะช่างฟ้อนลูกเสือชาวบ้าน ไปร่วมเป็นเจ้าภาพ ด้วยพร้อมทั้งสมาชิกช่างฟ้อน ลูกเสือชาวบ้าน จากกลุ่มสันทราย,กลุ่มแขวงศรีวิชัย,กลุ่มสันกลาง สันกำแพง,กลุ่มการเคหะหนองหอย,กลุ่มเมืองสารทหลวง และกลุ่มสืบสานงานศิลป์ถิ่นล้านนา จำนวน 45 ไปฟ้อนถวายพิธียกเสื้อวัดด้วยเพลง รออยู่ที่ภูริทัตตาราม พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ได้ยอดเงินทั้งสิ้น 120,889 บาท โดยจะได้นำไปสมทบทุนในการก่อสร้างโรงครัวของวัด โดยมี นางสาวดอกแก้ว พุทธมโนธรรม พร้อมกรรมการวัดให้การต้อนรับ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts