ข่าวล่า “เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่ –  พ่อเมืองเชียงใหม่ให้การต้อนรับ   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะ เดินทางไปวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคำ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะ เดินทางไปวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อถวายหน้ากากอนามัย สำหรับการป้องกันโรค โควิด – 19 แก่พระสงฆ์ สามเณร พร้อมหารือมาตรการเยียวยาพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

*************************************

เชียงราย  – ผู้ว่าเมืองพ่อขุน นัดสถานศึกษา ซักซ้อมก่อนเปิด
อีกไม่กี่วันโรงเรียน หรือว่าสถานศึกษาจะเปิดให้มีการเรียนตามปกติ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษานายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานการประชุมซักซ้อม เพื่อเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย

***************************************

เชียงใหม่ – รองพ่อเมืองเวียงพิงค์  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติในรูปแบบของ ”การท่องเที่ยววิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” พร้อมมาตรการการนำแอปพลิเคชั่นเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานอุทยานแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน 

 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกรายการ ”ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน” ประจำสัปดาห์ ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเฝ้าระวัง โรคไข้เลือดออก

********************************************

ลำพูน  – ททท.เมืองรถม้า เชิญ นมัสการตำนาน” “พระรอดลำพูน” คิดถึง…วัดมหาวัน

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง เชิญท่องเที่ยว “นมัสการ”วัดเก่าแก่ 1,300 ปี เป็นที่รู้จักโดดเด่นในเรื่องของ “พระรอดลำพูน” โดยว่ากันว่าเจดีย์วัดมหาวันเป็นที่บรรจุพระรอดลำพูน 1 ใน 5 พระเครื่องชุดเบญจภาคีที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่ในเมืองลำพูน ใครที่มาเที่ยวลำพูนพลาดไม่ได้เลย

***********************************

ลำปาง – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอน และติดตามภารกิจ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เช้าวันนี้ (28 มิ.ย.63) ที่โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียน การสอน ภายใต้สถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันโรค COVID-19

**************************************

ลำพูน – อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดอบรมหลักสูตร การตัดเย็บและงานปักชุดไทยอง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน

นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดเปิดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว หลักสูตร การตัดเย็บและงานปักชุดไทยอง ที่ต้องการและมุ่งหวังให้กลุ่มสตรีฯ ที่เข้าฝึกอบรมได้มีความรู้  สามารถนำทักษะไปพัฒนาอาชีพ เป็นการสร้างงานให้แก่สตรีและครอบครัว เพิ่มรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น อีกทั้งยังใช้เวลาว่างหลังหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวให้เกิดประโยชน์ และเกิดรายได้ สามารถมีอาชีพในชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน

***********************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ – ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาของแม่ข่า ตั้งแต่ ประตูน้ำท่าแพ ถึง สะพานมหิดล

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  มอบหมายสำนักการช่าง เทศบาล นครเชียงใหม่ จิตอาสาจาก มทบ. 33 และ ร.7พัน 1ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการ กำจัดวัชพืช ในคลองแม่ข่า และ ริมคลองแม่ข่า กิจกรรม ดำเนินด้วยความเรียบร้อย

***************************************

เมืองใหญ่ งานเยอะ พ่อเมืองเวียงพิงค์ ไม่เคยหวั่น หลังภาวะวิกฤต 2  มหันตภัยร้ายเบาบาง เร่งลุยงานอย่างเต็มที่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

********************************************

นำปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งไฟป่า หมอกควัน ภัยแล้ง ขาดน้ำอุปโภค บริโภค ที่ผ่านมา เป็นบทเรียน ในการแก้ไขในปีหน้า แบบบูรณาการทุกหน่วยงานต้องร้วมด้วยช่วยกัน  เตรียมการแต่เนิ่นๆ เยี่ยมเลยครับ

นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

*****************************

ช่วงนี้พี่น้องประชาชน หอบลูกจูงหลาน แห่แหน ชมการดำรงค์ชีวิตของสัตว์ นาๆ ชนิด ในสวนสัตว์เชียใหม่ ทุกคนเข้าไปต่างชื่นชมในการบริหารงาน ปรับปรุงอย่างยอดเยี่ยม  สมเป็นที่พักผ่อนระดับประเทศ

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

************************************

หลังสถานการณ์เชื้อร้ายโควิด 19 เบาบาง รัฐบาลผ่อนปรน “ผู้อำนวยการกระบี่มือหนึ่ง ททท. ” นำมาตราการส่งเสริมการท่องเที่ยว บูมกระหน่ำ ท่องเที่ยวเมืองรถม้า – เมืองหละปูน   คนเก่งอยู่ที่ไหนก็ดังระเบิด

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

*****************************************

ปรับปรุงสนามกอล์ฟ ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ไฉไลกว่าเดิม งดงามด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ นโยบายเข้มเพื่อปลอดภัยจากโควิด 19   เตรียมระเบิดฟอร์มใหญ่ ด้วยตลาดน้ำสวยที่สุดในภาคเหนือ สองสนามฟุตบอลมาตราฐาน รับทีมดังระดับนาๆชาติ

คุณประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

***************************************

ฝนหลวงทำงานอย่างไม่หยุดหย่อน เร่งขึ้นบินอย่างต่อเนื่อง เติมน้ำในเขื่อน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดับไฟป่า ช่วยเกษตรกรที่กำลังทำไร่ทำนา

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

*************************************

“พิราบยุคใหม่”หญิงเก่งแห่งวงการสื่อเมืองเวียงพิงค์ มีผลงานออกสู่สาธารณชน อย่างต่อเนื่อง พร้อมนำเสนอข่าวทุกหน่วยงานด้วยความยินดี ค่ะ

วริศรา ทินนา News 108 มวลชนทีวีนิวส์มหาชน ภาคเหนือ

*****************************

สื่อรุ่นใหญ่ ไฟแรงแซงทุกโค้ง ขึ้นเขาลงห้วย ค่ำมืดดึกดื่น ไม่พักผ่อน ถ้ามีข่าว เป็นหูเป็นตาแทนพี่น้องประชาชน เยี่ยมเลยครับ

นายมนู พุทธิมูล  นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

**********************************

เก่าและเก๋าเกมส์ ในด้านข่าวสาร คอยประสานงานด้านข่าวสารต่างๆ นำเสนอสู่สังคมอย่างถูกต้อง แม่นยำ สมเป็นสื่อคุณภาพ  ครับ

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ,

*****************************************

นำสังคมสู่ ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

*****************************************

Related posts