#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเปิดให้บริการ กับสไตล์ New Normal

จากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้หยุดมีกิจกรรมมานานเป็นเดือน เมื่อทุกอย่างได้คลี่คลายไปทิศทางที่ดี ทาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมาตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่พร้อมเปิดเผยว่า การเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ เป็นการเปิดในรูปแบบการท่องเที่ยว ที่สร้างความมั่นใจและปลอดภัย สไตล์ New Normal ตามโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ที่มาใช้บริการ หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 อยู่ในระดับปลอดภัย และการเปิดให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ มาพร้อมกับโปรโมชั่นลด 50 % ในระหว่างวันที่ 16 – 31 กรกฏาคม 2563 ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเข้าชมต้องลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น 3 รอบ คือ เวลา 13.00 น.,16.00 ถึง 19.00 น.และเวลา 19.00 – 22.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมรอบละไม่เกิน 300 คนสำหรับกิจกรรมในเดือนกรกฏาคม 2563 มีกิจกรรมนั้งรถชมสัตว์,การเดินชมสวน,การแสดงเสือจากัวร์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-999000
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts