#รองผบช.ภ.5 ตรวจการฝึก ตำรวจพะเยา

เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าผู้พิทักษสันติราษฏร และคำว่าพิทักษสันติราษฏร เจ้าหน้าที่จะต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะความพร้อมของร่างกาย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถ้าหากว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมแล้ว จะเอาอะไรมาพิทักษสันติราษ เพราะตัวของเจ้าหน้าที่เองยังไม่ไหว จึงต้องมีการฝึกเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง โดยสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5

โดย พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการ จึงได้มอบให้ พลตำรวจตรี วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รองผู้บัญชาการฯ พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ รองผู้บังคับการอำนวยการ ภาค 5 พันตำรวจเอก ดุลเดชา อาชวะสมิตตระกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะตรวจประจำปี 2563 ของ ภาค 5 ได้เดินทางมาตรวจการฝึกของสถานีตำรวจที่ได้รับการพิจารณาตัดเลือกในแต่ละระดับของจังหวัดพะเยา ได้แก่ สถานตำรวจภูธรอำเภอดอกคำใต้ ณ ลานฝึกหน้าสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts