#คนอำเภอสะเมิง ร่วมกันปลูกป่า ทดแทนที่ไหม้ไป

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เราจะได้รับฟังข่าวไฟไหม้ป่าที่นั้นที่นี้ มาโดยตลอด สาเหตุ อาจจะมีจากเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือว่าเกิดขึ้นจากฝีมือของคนเรา ซึ่งก็มีการจับติดคุกติดตรางกันไปหลายราย จึงทำให้ป่าและต้นไม้บางพื้นที่หายไปจากป่าจากดอย เพราะเหตุนี้ พี่น้องชาวอำเภอสะเมิง

จึงได้ร่วมกันบวชป่า ปลูกป่าและต้นไม้ เพื่อทดแทนที่โดนไฟไหม้ ณ ป่าหย่อม บ้านปางพะโอ พื้นที่บ้านแม่เลย หมู่ที่ 1 อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง และผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการจิตอาสา พระราชทานอำเภอสะเมิงมาเป็นประธาน เปิดกิจกรรมตามโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts