#ขนส่งเชียงใหม่ ตรวจสอบเข้ม ร.ร สอนขับรถ

ปัจจุบันสถานที่สอนขับรถและสอบใบขับขี่ มิได้มีเฉพาะที่สำนักงานขนส่งเชียงใหม่เท่านั้น มีโรงเรียนที่สอนขับรถและสอบใบขับขี่ถึง 10 กว่าแห่ง ทั้งนี้มิใช้เขาเปิดแบบผิดกฎหมายนะครับ ทุกอย่างเขาทำถูกต้องตามกฎกติกา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของขนส่งเชียงใหม่ โดยให้ประชาชนได้มีทางเลือกว่า จะไปใช้บริการที่ไหนดี แม้ว่าโรงเรียนสอนขับรถเหล่านี้จะทำถูกต้อง แต่ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกับความพร้อมต่างๆ ทางสำนักงานขนส่งเชียงใหม่

นำโดย พี่นิด วราภรณ์ วรพงศธร จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขนส่งออกตรวจสอบโรงเรียนสอนขับรถในพื้นที่รับผิด ชอบ กับความพร้อมตามมาตรการของสาธารณสุข และประกาศของกรมการขนส่งทางบก ผลการ ตรวจสอบทั้ง 11 แห่ง พบว่าทุกแห่งได้ดำเนินการตามวิถีใหม่ ไร้ซึ่งปัญหา
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts