#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

เชียงใหม่  รองผู้ว่าฯคมสัน ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาในช่วงฤดูแล้งที่ผ่านมา และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประจำปีงบประมาณ 2563

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง ครั้งที่ 2/2563 โดยมี ผู้แทนจังหวัดลำพูน จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช. และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการบูรณาการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำช่วงฤดูแล้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง รวมถึงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ประจำปีงบประมาณ 2563

*******************************************

กอ.รมน.เชียงใหม่ ร่วมประชุมหารือการออกแบบตกแต่ง การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ 

พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผบ.มทบ.33​/รอง​ ผอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.(ท.)​ (เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.33/ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่​ 33) ให้การต้อนรับ น.ส.นิตยา กนกมงคล ผอ.สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร และคณะฯ ในโอกาสมาเยี่ยมชม ณ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวีรกรรมของบรรพชนไทย โดยร่วมประชุมหารือการออกแบบตกแต่ง การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ โดยมี ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นประธานการประชุม

***************************************

ลำปาง –  นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ร่วมประชุมติดตามความพร้อมก่อนการจัดเลือกตั้ง และปัญหาอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้ง

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการเลือกตั้ง ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 และคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง
                                                                 ****************************************

ลำพูน – ททท.สำนักงานลำปาง จัดประชุมผู้ประกอบการสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูนส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มรักกอล์ฟ New Normal Golf “คิดถึงก๊วน..ชวนตีกอล์ฟ”

นายวิสูตร บัวชุม ผอ. ททท.สำนักงานลำปาง จัดประชุมผู้ประกอบการสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูนส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มรักกอล์ฟ New Normal Golf “คิดถึงก๊วน..ชวนตีกอล์ฟ” พร้อมหนุนภาคเอกชนตั้งชมรมกอล์ฟจังหวัดลำพูน

โดยสมาชิก 5 สนามเห็นพ้องเลือกคุณโจ้ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม เป็นประธานชมรมฯ คนแรก ขอบคุณ กกท.ลำพูน ที่อำนวยความสะดวกห้องประชุม ก่อนที่จะพูดคุยปรับรูปแบบท่องเที่ยวพื้นที่ใช้ social media และ online marketing รับ new norm

*******************************************

เชียงใหม่ –  เปิดแล้วคึกคัก เรือนโบราณ ล้านนา มช.


ได้หยุดให้มีกิจกรรมไปเป็นแรมเดือน เพราะเจอกับพิษภัยของการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 สำหรับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่หลังจากทางรัฐบาลได้มีการปลอดล็อคในเฟส 4 เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้มาเปิดให้มีกิจกรรมอีกครั้ง

ทางพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา จึงได้กลับมาเปิดอีกครั้ง โดยเวลานี้ได้เปิดให้ นักท่องเที่ยวตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการท่องเที่ยวในแบบปกติวิถีใหม่ เที่ยวอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด

**********************************************

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตรวจเช็คความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเร็วๆ นี้

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมการเปิดให้บริการจัดพื้นที่ให้บริการรองรับและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยมี นพ.ปัณณวิช จันทกลาง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ พร้อมนางอุไรวรรณ พวงสายใจ หัวหน้างานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา
โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร และนางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับคณะ และนำเข้าตรวจเช็คพื้นที่

*******************************************

ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย จัดมหกรรม “ก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 1” มุ่งขยายผลจากบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขสู่ประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมส่งเสริมการออกกำลังกายในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อนามัยที่ 1 .

***********************************************

สำนักงานเชียงใหม่ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานเชียงใหม่ เข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา

โดยมีนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในมาตรการเตรียมความพร้อม ป้องกัน ควบคุมสกัดกั้น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ที่จะเข้ามาติดต่อราชการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่

****************************************

เทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคณะทำงานตรวจประเมินการประกอบกิจกรรมและกิจกรรมฯ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ (ศปก.ทน.ชม)

ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตามมาตรการผ่อนปรนระยะ ที่ 4 ประเภทสถานประกอบการ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่จัดให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ร้านจำหน่ายอาหารในพื้นที่แขวงเม็งราย.

****************************************

เข้าถึงมวลชนอย่างถึงแก่น นำปัญหาความเดิอดร้อนให้หน่วยงานเกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน นำความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน 

พ.อ.พนม ศรีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายเเผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด​ ช.ม.

*********************************

เป็นผู้ชำนาญด้านการท่องเที่ยว สร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น เศรษฐกิจรุ่งเรือง ด้วยฝีมือการบริหารที่เชี่ยวชาญ ของผู้อำนวยการคนเก่ง ที่มีมันสมองเยี่ยมในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง

********************************************

ขอแสดงความยินดีกับคนหนุ่มไฟแรง มนุษย์สัมพันธ๋เยี่ยม มากด้วยความสามารถ คุณโจ้กัซซันได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมกอล์ฟจังหวัดลำพูน โดยสมาชิก 5 สนาม เห็นพ้องเลือกป็นประธานชมรมอย่างเอกฉันท์

คุณ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กัซซันกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

*****************************************

ผอ.ฝ่ายข่าว ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

************************************

Related posts