#พ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมสภาลมหายใจ ปลูกต้นไม้ในเขตเมือง

เป็นการคืนพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับเมืองเชียงใหม่ของเรา เพราะว่าการคืนพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ในเขตเมือง จะทำให้อากาศหายใจนั้นดีขึ้นด้วยเหตุนี้

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาลมหายใจและภาคประชาชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อพื้นที่สีเขียวหวังลดปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ เก๊าไม้ของเฮา เพื่อแก้ไขปัญญหาพิษฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี กิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ มีพื้นที่ปลูกกว่า 4 ไร่ ใช้พื้นที่ปลูก 2,870 ตารางเมตร บริเวณฝั่งสะพานนวรัฐและสะพานรันตโกสิน ด้านทิศตะวันตก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts