#คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่

วันที่ (10 มิถุนายน 2563) เวลา 16.00 น. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค1 นางสาวชนิสา ชมศิลป์ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจความพร้อมด้านมาตรการป้องโควิด-19 ของสวนสัตว์เชียงใหม่

โดยมี นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และคณะให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปนำตรวจมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยนำคณะผู้ตรวจลงพื้นที่ชมขั้นตอนการปฏิบัติและบริการนักท่องเที่ยวตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019ตั้งแต่ด้านหน้าประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่ ผ่านจุดคัดกรอง การลงทะเบียนเข้า-ออก ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”รวมทั้งมาตรการ ในการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรค เช่นบริเวณการจำหน่ายบัตรเข้าชมสวนสัตว์ การนั่งรถบริการ การชมสัตว์บริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ตามจุดต่างๆ ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการใช้มาตรการป้องกันไว้อย่างเข้มงวดผลการตรวจสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยจะเปิดให้บริการ หลังจากที่องค์การสวนสัตว์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคำสั่ง ให้เปิดบริการนักท่องเที่ยวคาดว่าเร็วๆ นี้ และจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วริศรา ทินนา   รายงาน

Related posts