#ข่าวล่า ” เล่าเรื่อง เมืองล้านนา”

ลำพูน –จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ       เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 9 มิถุนายน 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสร้างคุณูปการต่อวงการแพทย์และการศึกษาไทย

**********************************

เชียงใหม่ – เทศบาลนครเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 9 มิถุนายน 2563

– นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลฯ ออกตรวจติดตามให้คำแนะนำศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

***************************************

เชียงใหม่ – ศูนย์บริการ พยาบาล มช. มอบประกาศฯ
การเรียนหรือการอบรม เป็นความรู้ที่ดีอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะว่าผู้ที่จะเข้าเรียนหรือว่าอบรม จะต้องมีสมาธิ มีความตั้งใจ เพื่อให้ได้ซึ่งความสำเร็จจากการได้เข้าอบรม เฉกเช่นที่ศูนย์บริการพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13 และการอบรมกลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ภายในพิธีดังกล่าวได้จัดมาตรการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

*****************************************

เชียงราย – เมื่อพ่อขุนจัดกิจกรรม รถครัวสนามปันสุขเราคนไทยไม่ทิ้งกัน
กิจกรรมของคนไทยไม่ทิ้งกัน เป็นกิจกรรมที่สร้างความชื่นชมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้คนไทยทุกคนล้วนแต่ผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นจึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้กันขึ้นมา เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดเชียงราย

โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม รถครัวสนามปันสุข ครั้งที่ 3 ภายใต้เราคนไทยไม่ทิ้งกัน ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบ้านดู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีพันเอก สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มกิจการมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี และประชาชนตำบลบ้านดูเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักความเข้าใจในการดำเนินชีวิต ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค

********************************************

ลำปาง – ททท. สำนักงานลำปาง จัดการประชุมร่วมหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวใน จ.ลำปาง และ จ.ลำพูน หารือเตรียมความพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังมีการผ่อนปรนมาตรการฯ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง นำโดย นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานลำปาง จัดการประชุมหน่วยงานภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง และผู้แทนจากหน่วยงาน จำนวน 13 องค์กร เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและรถเช่าจังหวัดลำปาง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเมืองเขลางค์นคร หอการค้าจังหวัดลำปาง ชมรมร้านอาหารและแผงลอยจังหวัดลำปาง สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดลำพูน เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมแนวทางในการกระตุ้นการท่องเที่ยว ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง

************************************

เชียงใหม่ – รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมนเยี่ยมชมความก้าวหน้าของแผนงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พล.ต.ณรงค์ศักดิ์ ปานพิมพ์ รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแผนงานของ ศปป.1 กอ.รมน. ในพื้นที่ของ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ซึ่งในการนี้ พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม.(ท) ได้มอบหมายให้ น.อ.ฤทธิชัย อิ่มใจ และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. และนำคณะฯ

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าของแผนงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รุ่นที่ 5 ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.ได้ดำเนินการไปแล้ว เมื่อ ม.ค.63 ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง ที่ บ้านหนองปลามัน หมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย อ.แม่ริม จว.ช.ม. โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่ร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับคณะฯ ในการเยี่ยมชม
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

*************************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวบ้านสูดอากาศบริสุทธิ์ ฟอกอากาศเป็นพิษ  ร่วมกับสภาลมหายใจและภาคประชาชนปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว หวังลดปัญหาฝุ่นควันในเขตเมือง สร้างคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

ขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  สร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นการร่วมแก้ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า คืนความสมดุลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

**************************************

รองผู้ว่าเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ระดับจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

********************************************

ชี้แจงหาแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้สถานการโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019″ 

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 

******************************************8

เกษตรเชียงใหม่ยกระดับแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ข้าวชุมชนผ่านงบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่

******************************************

เข้าถึงมวลชน ลงเกาะติดสถานการณ์ทุกพื้นที่ ประสานงานหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันท่วงที

พ.อ.พนม ศรีเผือด หน.กลุ่มงานนโยบายเเผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่

*********************************

ดูแลงานข่าวอย่างใกล้ชิด เกาะติดทุกสถานการณ์ เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อร้ายโควิด 19 เตรียมจัดงานใหญ่ประเพณีแข่งมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 45

นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่

*******************************

ประสานงานอย่างเข้มแข็ง ให้งานประเพณีมหกรรมลาบเมือง ออกมาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกวดความงามธิดาลาบ สร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวเวียงพิงค์

นายจิรชัย คงคาดิษฐ  ประธานชมรมสื่อมวลชน แอนด์ ออนไลน์ ภาคเหนือ,ประธานประกวดธิดาลาบ

**************************************

งานใหญ่ประเพณีของเหยี่ยวข่าวเมืองเชียงใหม่ นักข่าวรุ่นเก๋า ร่วมก้วนลงมือช่วยเหลือเต็มที่ ในงานมหกรรมลาบเมือง สืบสานเล่าเป็นตำนานาต่อไป

นายมนู พุทธิมูล นิตยสารตำรวจเพื่อมวลชน

*****************************************

เฝ้าติดตามนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่อง ไม่มีตกข่าว นำเสนอสู่สาธารณชนทุกวัน นี่ซิเหยี่ยวข่าวสาวของแท้ ตัวจริงเสียงจริง รับปรกันะทุกข่าว นำเสนอให้ประชาชน รับทราบอย่างรวดเร็ว แม่นยำ

คุณวริศรา ทินนา News 108 มวลชนทีวี นิวส์มหาชนภาคเหนือ

*************************************

อดใจอีกนิด พบความอิ่มตาจุใจ มากด้วยสาระ ความรู้  สัมผัสการดำรงค์ชีวิตของสัตว์ป่านานาชนิด สร้างความประทับใจสมบูรณ์แบบ เร็วๆ นี้ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

********************************************

ผอ.ฝ่ายข่าว ทีวีออนไลน์ ยุคใหม่” ทั่วไทย ทั่วโลก” มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

นายสินชัย พชรธนาพร นักข่าวอาวุโสจังหวัดเชียงใหม่, ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ มวลชนทีวี

********************************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์.จ.เชียงราย,จ.ลำปาง,จ.ลำพูน ,เทศบาลนครเชียงใหม่, กอ.รมน.จังหวัด ชม. แหล่งข่าวทุกหน่วยงาน.วริศรา ทินนา,มนู พุทธิมูล

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

Related posts