#เมืองพ่อขุนนำร่อง การฟอกลมหายใจ ในวันงดสูบบุหรี่โลก

การสูบบุหรี่ไม่มีให้คุณประโยชน์ มีแต่ให้โทษต่อร่างกาย หลายคนที่สูบบุหรี่ ต้องล้มหมอนนอนเสื่อเป็นคนไข้ติดเตียงมีก็มาก บางคนอาการหนักต้องกลับบ้านเก่าไปก็มีเยอะ และในวันงดสูบบุหรี่โลกที่ผ่านมา

ว่าที่ ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มาเป็นประธานพิธี เปิดโครงการ วันฟอกลมหายใจ จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริเวณลานชาธรรมชาติดอยช้าง ถนนพหลโยธิน ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีนาย คฑาสิทธิ์ เนืองหล้า นายอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก พร้อมได้จัดให้มีนิทรรศการเกี่ยวกับพิษภัยร้ายของบุหรี่ นับว่าเป็นโครงการสร่างสรรค์ที่ดีมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts