#กองบิน ๔๑ ร่วมบรรจุถุงแห่งรอยยิ้ม

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑, คุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมบรรจุถุงแห่งรอยยิ้ม จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง

เพื่อเตรียมนำส่งมอบให้แก่กำลังพล กองบิน ๔๑ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ทำให้ประชาชนหลายระดับได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดงาน หรือการเลิกจ้าง และบางส่วนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ผู้บัญชาการทหารอากาศจึงมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องกำลังพลกองทัพอากาศ จึงมีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศช่วยเหลือกำลังพลในทางต่างๆ อาทิ การจัดหาอาหารในราคาถูก การจ้างงานครอบครัวกำลังพลกองทัพอากาศที่ได้รับผลกระทบ และการแจกเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้กับกำลังพลกองทัพอากาศ ที่มีรายได้น้อย เป็นต้น
ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ จึงได้จัดเตรียมให้มีการมอบถุงแห่งรอยยิ้ม ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแก่กำลังพลกองบิน ๔๑ โดยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการร่วมบรรจุถุงแห่งรอยยิ้ม เพื่อเตรียมนำส่งมอบให้แก่กำลังพลของกองบิน ๔๑ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งภายในถุงแห่งรอยยิ้มได้บรรจุสิ่งของบริโภค อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และนม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งของบริโภคของกำลังพลลงในภาวะสถานการณ์ในปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว มนู พุทธิมูล

Related posts