#ลงพื้นที่ประเมินผล มาตรการผ่อนคลาย พื้นที่อำเภอหางดง

การเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลที่ทางหน่วยงานรับผิดชอบได้เกาะติดสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องถือว่าเป็นที่เรื่องที่ดี เพราะว่าโอกาสที่เจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 มันจะหวนกลับ มาฟาดงวงฟาดงา ยังมีอยู่ เพื่อความไม่ประมาท จึงจำเป็นต้องมีการคุมเข้มในเรื่องของมาตราการการป้องกัน

โดยทาง สนภ.3 ที่มี พ.อ.ริธิกรณ์ คำแก้ว รอง เสธ.สนภ.3 นทพ. ได้ลงพื้นที่ตรวจติด ตามและประเมินผล การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับมาตราการในการป้องกันระงับยับยั้งไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ในตลาด ร้านขายขนมหวาน ร้านกาแฟ ทุกร้าน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และทำตามมาตรการป้องกันฯ อย่างดี ส่วนร้านอื่นๆก็ขอให้ใช้มาตรการเดียวกัน รักษากติกา เพื่อไม่ให้โควิด-19 ได้กลับมาอีก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

Related posts